Združenie hradu Bystrica bolo založené v roku 2008. Jeho cieľom sa stala záchrana a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky hradu Bystrica, známeho aj pod názvom Považský hrad.Bol postavený koncom 13. storočia ako odpoveď na vpád Tatárov v roku 1242 na Slovensko. Viac o nás a hrade sa môžete dočítať na našej stránke,ktorá je už funkčná a tešíme sa na vaše príspevky do diskusie.
více 

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Staré fotky hradu a rekonštrukcie
více  Zavřít popis alba 
 • duben až říjen 2008
 • 1 288 zobrazení
 • 1
 • 00
Po pokosení areálu hradu sme postavili lešenie k jednotlivým záklenkom. Dva boli trocha premurované a vyškárované, po opravení špaliet sa tri záklenky zadebnili a premurovali, koruna sa prerovnala. K osadeniu stropu sa zmontovalo lešenie v interiéri bašty aj v obytnom krídle, kadiaľ sa vynášali najťažšie časti strechy. Začalo sa tiež pracovať na paláci. Posúdte porovnávačky sami.
Kategorie: koníčkykultura
více  Zavřít popis alba 
 • květen až listopad 2013
 • 837 zobrazení
 • 0
 • 00
Počas archeologických prác na operáku sme odkryli zabudovaný otvor odpadu s vyústením do malej žumpy.Po osadení dubových prekladov pôvodnej veľkosti bol odpad zrekonštruovaný v celej výške operáku. Na obr. 6-7 je atypický článok , ak sa niekto s podobným stretol odpíšte, segment z kopuly je vylúčený.Počas 3. ročníka archeologického Workschopu sme našli malé delo a prišlo pomôcť i niekoľko nových nadšencov.V spolupráci s Zachráňme hrady sme organizovali Noc hradných zrúcanín. Nemohli sme zostať bez kontroly z KPU TN. Archeológovia zamerali výkopy. V septembri sa pokosil hrad a okolie.Mesto Považská Bystrica dalo vyrobiť informačné tabule a slávnostne bol náučný chodník odhalený počas Európskych dní kultúrneho dedičstva. Záverečná komisia z KPU TN aj za účasti p. riaditeľky, metodikov, statika a i. počas kontroly kvality a rozsahu prác . Kontrola dopadla dobre, boli sme pochválený.Počas výskumných prác sa našla časť drevenej ochodze so zachovalým čapovaním z obdobia 2. stavebnej etapy 1. ochodza. Interiér bašty bol prisypaný do výšky kaverny cez ktorú je odvodnená. Na úspešné ukončenie sezóny 2012 sme sa stretli na hrade.
více  Zavřít popis alba 
 • červenec až říjen 2012
 • 785 zobrazení
 • 1
 • 00
V apríli sa začalo archeológiou pred bránovou baštou pod dohľadom archeológa a ukázalo sa , že bašta je postavená na staršej budove.V bašte sme odkryli časť portálu padacieho mosta.A prišiel deň D ,pán majster si vymuroval záklenok, tak nech si aj odšaluje-prežili to obaja.Počas kontroly KPU TN a metodika sme obzreli aj zasypané časti podzemia.Pokosili sme hrad , odviezli suť z archeológie a upravili nádvorie.Počas Dňa otvorených dverí sme sledovali hokej SR-ČR a večer premietali prezentáciu združenia a dokumentárne filmy.Priebeh prác na murovaní líca bašty počas 1. etapy.Po úprave prístupovej cesty nás už zásobuje materiálom tatra ,ktorá vyvezie 3x viac ako V3Ska.
více  Zavřít popis alba 
 • jaro 2012
 • 756 zobrazení
 • 1
 • 00
Plenta pod severným obytným krídlom bola vo veľmi zlom stave , neplnila si svoju funkciu a preto bola odstránená a vymurovaná nová. Do pôvodných otvorov a nových v plente sa zamurovali hranole a uložila podlaha. Osadila sa konzola a prah portálu padacieho mosta
více  Zavřít popis alba 
 • jaro 2013
 • 718 zobrazení
 • 1
 • 00
Archeológia východnej časti bránovej bašty dokončená.Kontrolný deň-metodik,archeológ a KPU TN.Pred baštou je z časti zachovaná kamenná dlažba.Zábery postupného murovania líca bašty.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • červen až srpen 2012
 • 641 zobrazení
 • 1
 • 11
Na nový rok sa konal 36 ročník výstupu na hrad, počasie nám prialo a bez úrazu sme to zvládli.
Kategorie: krajinakultura
více  Zavřít popis alba 
 • 2.1.2015
 • 636 zobrazení
 • 1
 • 00
Zrekonštruovala sa ľavá špaleta štrbinového otvoru,trámové otvory pre strop z obytného krídla a dva trámové otvory pre strop vo veži ,ktorý bol odstránený a otvory zamurované
Kategorie: kulturalidé
více  Zavřít popis alba 
 • léto 2011
 • 610 zobrazení
 • 1
 • 00
V septembri sme vymurovali osadenia trámových lôžok,dokončil sa pilier 2+3 a zčasti sme dokončili výpadok muriva pod klenbovým stropom severnej obrannej bašty.Napriek nepriazni počasia sme to stihli.
více  Zavřít popis alba 
 • červenec až září 2010
 • 606 zobrazení
 • 1
 • 00
Gulášpartia. Kontrola lešenia z lednice. Archeológia a murárske práce v priestore vstupného koridoru a vlčej jamy. Čistenie parkanu a okolia. Dovoz maringotky pre zamestnancov.
Kategorie: koníčkykultura
více  Zavřít popis alba 
 • srpen až listopad 2014
 • 606 zobrazení
 • 0
 • 00
Dobrovoľníci začistili nádvorie. Práce na bašte počas jednotlivých etáp.
Kategorie: koníčkykultura
více  Zavřít popis alba 
 • srpen až říjen 2014
 • 564 zobrazení
 • 0
 • 00
Po domurovaní špalety,sme vyrobili a osadili ramenát.Premuroval sa záklenok a ostenie z vnútra.Po osadení starého ručne kresaného dubového trámu (zakúpenom v Predmieri) bolo premurované líce muriva do výšky klenáku,odkiaľ sa budú osádzať lôžka pre stropné trámy.Nárožie je prisypané drobnným kamením a vrstvou zeminy spodná časť bude slúžiť ako trativod na odvádzanie prebitočnej vody.
Kategorie: koníčkykultura
více  Zavřít popis alba 
 • léto 2010
 • 544 zobrazení
 • 1
 • 00
Práce sme začali pred obrannou vežou s cieľom lepšieho prístupu do nového skladu,prišiel nás pozrieť i p. viceprimátor P.B.Pokračujeme vyčistením a vyškárovaním klemby.V bránovej veži sa našlo pár kamenných článkou.
Kategorie: krajinalidé
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2008 až srpen 2011
 • 537 zobrazení
 • 0
 • 00
Na stretnutí so statikom,metodikom a pamiatkármi sme vykonali obhliadku hradu a následne určili miesta a objem prác na tentorok.Obnažili sa zachované špalety južnej steny severnej obrannej bašty,domurovali sa do úrovne päty záklenku.Murovalo sa na pilieri pri Šerédyho bašte.Úprava prístupovej cesty.
Kategorie: koníčkypráce
více  Zavřít popis alba 
 • léto 2010
 • 536 zobrazení
 • 1
 • 00
V severnej obrannej veži sme osadili mrežu ,táto miestnosť nám bude slúžiť ako sklad náradia a materialu.Druhé nosné lano na lanovke bolo použité na odvoz sute z hradu.V západnej bránovej veži sa zmontoval dočasný ochranný prístrešok proti pádu sutín pri prácach.
Kategorie: krajinalidé
více  Zavřít popis alba 
 • duben až červenec 2011
 • 515 zobrazení
 • 0
 • 00
Stretnutie členov ZHB so statikom na hrade
více  Zavřít popis alba 
 • 2.11.2008
 • 505 zobrazení
 • 1
 • 00
Nastal čas kontrol-Dočasná strieška Obrannej veže - statik a KPU TN.Tiežturisti nám začali pomáhať pri odšalovaní ramenátu záklenku.Archeologická komisia.Záverečné prebratie prác Krajským Pamiatkovým Úradom v Trenčíne za prítomnosti metodika.
více  Zavřít popis alba 
 • srpen až září 2011
 • 502 zobrazení
 • 1
 • 00
V západnom vstupe bol osadený drevenný kaslík v ktorom bola zasunutá závora brány.Obnovila sa severná špaleta i s torzom po vylomenom ostení.Začistila sa zámurovka vstupu a rozobrali poškodené časti záklenku a obnovila rámurovka vstupu do polovice šírky vstupu v torzálnom ukončení.Vyrobil sa ramenát segmentového záklenku a následne bol premurovaný v celej pôvodnej šírke i hrúbke.Premurované líce nad záklenkom s rekonštrukciou trámových otvorou až do úrovne druhého podlažia.
Kategorie: kulturalidé
více  Zavřít popis alba 
 • léto 2011
 • 464 zobrazení
 • 0
 • 00
V paláci sa upravil terén .Po úpravách skaly v mieste 2 a 3 pilieru začal Ľubo murovať jeden zväčšený pilier.Na severnej obrannej bašte sa pokračovalo v čistení podlahy od závalu.Nárožie severnej obrannej bašty pred dokončením.
více  Zavřít popis alba 
 • září 2009
 • 458 zobrazení
 • 0
 • 00
A veselo murujeme ďalej.
více  Zavřít popis alba 
 • podzim 2008
 • 428 zobrazení
 • 1
 • 00
Vo východnom vstupe boli obnovené špalety s otvormi pre závoru .Zostrojil sa ramenát a premuroval segmentový záklenok a kúsok lícneho muriva.
Kategorie: kulturalidé
více  Zavřít popis alba 
 • léto 2011
 • 407 zobrazení
 • 1
 • 00
Na konci februára sme začali čistiť prístupovú cestu od Burgu cez les až pod hrad.Obhliadka týchto prác prebehla za účasti p.zo životného prostredia a Mestských lesov.Počas prác nás vyskúšali z vedomosí o hrade a jeho majiteloch školáci ZŠ Pov. Podhradia-a oni to vedeli naozaj skoro všetko.Prerezali sme aj možno pôvodnú cestu ibaže ju treba vyčistiť od hliny do tvrdého kameňa.Pravá strana je vyčistená,prístupová cesta presvetlená a pripravená na ďalšie úpravy.
více  Zavřít popis alba 
 • únor až duben 2011
 • 391 zobrazení
 • 1
 • 00
Kategorie: krajinalidépráce
více  Zavřít popis alba 
 • podzim 2008
 • 379 zobrazení
 • 1
 • 00
Prvé murovanie na hrade bystrica
více  Zavřít popis alba 
 • podzim 2008
 • 378 zobrazení
 • 1
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Združenie hradu Bystrica bolo založené v roku 2008. Jeho cieľom sa stala záchrana a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky hradu Bystrica, známeho aj pod názvom Považský hrad.Bol postavený koncom 13. storočia ako odpoveď na vpád Tatárov v roku 1242 na Slovensko. Viac o nás a hrade sa môžete dočítať na našej stránke,ktorá je už funkčná a tešíme sa na vaše príspevky do diskusie.

Aktivní od

20. října 2008

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

http://hradbystrica.sk/

Mí oblíbení lidé na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama